Barnoota Afaan Oromoo.

24.

. August 23, 2022 ·.

.

Kutaa 10 Afaan Oromoo.

class=" fc-falcon">Kutaa 12. Kitaaba Barataa Ministeera Barumsaa Bara 2005 Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa. Type to search.

Afan Oromo, Kutaa 9.

pdf. Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa. Amaan Adam.

. e.

App'n kun Afaan.

Hanqinni silabasii barnootaa kana irratti mul’ate keessaa: kaayyoo barumsaa barnoota Afaan Oromoo haala ifa ta’een kaa’uu dhabuu, qabiyyeen fayyadama jechootaa addaan baafamanii taa’uudhiisuufi wayitii.

. class=" fc-falcon">Kutaa 12.

Barnoota afaan lammaffaa qofaa osoo hin taane waan hojjetamu hundaaf fedhiin murteessaa dha. Easy registratione.

Kitaaba Deeggarsaa Barnoota Afaan Oromoo Kutaa 2ffaa – Mega Publishing and Distribution P.
Kitaaba Barataa.
BARNOOTA HaWaaSaa KITAABA BARA.

About this app.

Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified.

4. fc-falcon">Barnoota afaan Oromoo: kutaa 5ffaa-8ffaa. .

Kitaaba Barataa. Rooyaal, 2001 - Oromo language - 347 pages. . 1ffaa kutaa 7ffaa - 8ffaa Jiddu galeessa jedhama. class=" fc-falcon">Barnoota. Rippaabiliika Dimookiraatawaa Fedaraalawaa Itiyoophiyaatti Ministeera Barnootaa.

Kaayyoon qophii kanaa Afaan Oromoo gabbisuu, dagaaysuu/dagaagsuu fii guddisuudha.

pdf from AA 1Kutaa 10 Barnoota Afaan Oromoo Barnoota Afaan Oromoo Qajeelcha Barsiisaa Kutaa 10 Qajeelcha Barsiisaa ISBN: 978-99944-2-280-7 Gatiin: Qar. .

Gatiin: Qar.

.

.

Title:.

.